โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.หนองไผ่
ปีงบประมาณ 2564-2567
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2567]โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินมะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม เชื่อมตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี - หนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหัวโตก หมู่ที่ 4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านวังเจริญรัตน์ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2024-Jun-20 02:06:09
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6707
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie