สถิติการใช้งาน

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ผู้เช้าชม ครั้ง
วันนี้ 52
สัปดาห์นี้ 92
เดือนนี้ 4,079
ปีนี้ 11,419
ทั้งหมด 44,188
สถิติการดูข้อมูลโครงการ (เดือนปัจจุบัน) 413 ครั้ง
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 13
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านซับยาง หมู่ที่ 3 - บ้านบง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 9
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านป่าเลา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าเลา เชื่อม หมู่ที่ 1,9,4 ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 9
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านใหม่วังสีมา ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566 8
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านรวมทรัพย์ หมู่ที่ 6 – บ้านวังลึก หมู่ที่ 15 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 8
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 8
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเนินตาแป้น หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปลาไหล – บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 6
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านซับสำราญใต้ - บ้านคลองกำลัง (พช.ถ.85-004) ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 6
สถิติการดูข้อมูลโครงการสะสม
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 82
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น บ้านโนนผักเน่า หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านแก่งเสี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 72
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 69
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านน้ำชุน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหินโง่น หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 64
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเนินตาแป้น หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 60
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 50
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 49
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต (สายบ้าน กม.28 – บ้านเขาสัก) ตำบลดงขุย, ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 48
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 47
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 45
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/Statistic.php
success2023-Mar-27 15:03:36
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=Statistic
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie