สถิติการใช้งาน

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ผู้เช้าชม ครั้ง
วันนี้ 30
สัปดาห์นี้ 30
เดือนนี้ 7,415
ปีนี้ 8,686
ทั้งหมด 79,272
สถิติการดูข้อมูลโครงการ (เดือนปัจจุบัน) 241 ครั้ง
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ -บ้านไร่ขอนยางขวาง (ผช.ถ 1-0005) ตำบลหนองไผ่-ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 16
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 8
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.10 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 7
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะพร้อมห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูนย์วังชมภู) ปีงบประมาณ 2560 6
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 6
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต (สายบ้าน กม.28 – บ้านเขาสัก) ตำบลดงขุย, ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 5
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (สายบ้านซับน้อย-บ้านหนองสะแกยาว) บ้านซับสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 5
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายลำนาราย-สระคู) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 4
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 4
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 4
สถิติการดูข้อมูลโครงการสะสม
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 165
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขาฝาง หมู่ที่ 6 และบ้านร่องเข้ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 165
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ -บ้านไร่ขอนยางขวาง (ผช.ถ 1-0005) ตำบลหนองไผ่-ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 158
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 131
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 115
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับขลุง หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 112
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 111
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (สายบ้านซับน้อย-บ้านหนองสะแกยาว) บ้านซับสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 111
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะพร้อมห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูนย์วังชมภู) ปีงบประมาณ 2560 109
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ม.10 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2560 106
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/Statistic.php
success2024-Feb-25 13:02:00
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=Statistic
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie