สถิติการใช้งาน

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ผู้เช้าชม ครั้ง
วันนี้ 41
สัปดาห์นี้ 114
เดือนนี้ 14,256
ปีนี้ 25,974
ทั้งหมด 96,560
สถิติการดูข้อมูลโครงการ (เดือนปัจจุบัน) 619 ครั้ง
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 38
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 34
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 30
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะแกเหนือ สายบ้านห้วยสะแกเหนือ หมู่ที่ 12 - บ้านห้วยนาค หมู่ที่ 4 - บ้านดงผักกูด หมู่ที่ 14 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566 27
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 13
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะเบาะ - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 1 บ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 6
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 5
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านเขาดินทอง หมู่ที่ 14 ซอยวัดเขาถ้ำ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2559 5
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ข้ามเหมืองห้วยทราย บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 4 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 5
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 5
สถิติการดูข้อมูลโครงการสะสม
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 276
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะแกเหนือ สายบ้านห้วยสะแกเหนือ หมู่ที่ 12 - บ้านห้วยนาค หมู่ที่ 4 - บ้านดงผักกูด หมู่ที่ 14 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2566 269
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 256
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 252
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะเบาะ - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 1 บ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 249
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 247
โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่ทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ปีงบประมาณ 2567 246
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 245
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 245
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 245
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/Statistic.php
success2024-Jun-24 11:06:12
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=Statistic
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie