เขตอำเภอศรีเทพ

ที่ โรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์
1 ศรีเทพ อินน์ 121 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 056-799631
2 พิชชาวรี รีสอร์ท 99/1 ม.6 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ 086-6280888
3 นกยูงทอง 260 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ  056-799625
4 เดอะโฮม 179 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ 093-1375191
5 บ้านกันตา รีสอร์ท 269 ม.5 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ 056-921101
6 เดอะจุม รีสอร์ท 22 ม.9 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 087-7000046
7 บ้านบึงรีสอร์ท 102 ม.5 ต.ศรีเทพ 085-9675603
8 โรงแรมกำนันกบศรีเทพ 88/8 ม.1 ต.คลองกระจัง