เขตอำเภอหล่มเก่า

ที่ โรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์
1 ที่ไหนก็ได้รีสอร์ท 154 ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า 089-8589705
2 ไม้ทองรีสอร์ท 192/1 ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า 086-9314931
3 ภูหินวิว รีสอร์ท 106 ม.5 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า หยุดปรับปรุง