เขตอำเภอบึงสามพัน

ที่ โรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์
1 กรีนเฮ้าท์ 1 12/3 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 081-3791805
2 กรีนเฮ้าท์ 2 12/3 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 081-95385601
3 ช้างทอง 178/6 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 081-8882427
4 บลูสตาร์ รีสอร์ท 297/1 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 082-8535217
5 ทรัพย์สตาร์อินน์ แอนด์ รีสอร์ท 453/3 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 081-9428001
6 ภูสมอ 521 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 056-731125
7 โรงแรมกวางทราย 72 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 091-8836740
8 ต้นใหม่ รีสอร์ท 40/5 ม.1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 095-7522995
9 รำพึง รีสอร์ท 13/1 ม.6 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 081-9722719
10 วรัญญา รีสอร์ท 68/3 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 056-732882
11 เดอะเบพ 154 ม.1 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 092-9948999
12 โฆษิต วัน 379 ม.9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 095-6322626
13 สกายวิว 178/7 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน 056-731910
14 ชมดาว แอนด์ รีสอร์ท 277/1 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 062-8945565
15 ทรัพย์ถาวรรีสอร์ท 439/1 ม.10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน 082-6355399
16 วาอพาร์ทเม้นท์ 493 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน 085-0501399