เขตอำเภอวิเชียรบุรี

ที่ โรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์
1 ปิยมิตร 1 64 ม.2 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 056-792659
2 ปิยมิตร 2 96 ม.4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี 056-792778
3 เยาวราชริชมาร์ 144 ม.10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี 081-7073579
4 ริชบัวร์ 195 ม.5 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี 081-7073579
5 คนรักกัน 11 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 089-0860418
6 พุขามชาเล่ย์ 78 ม.2 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี 056-792788
7 เมธากร 115/1 ม.5 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 081-9535441
8 เอส แอนด์ พี 121 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 089-8587404
9 วรดารีสอร์ท 139 ม.8 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี 083-2107710
10 ภูคณารีสอร์ท ม.6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี 088-1459658
11 สวีท แอเรีย ม.6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี 099-6417282
12 เจ๊กุหลาบรีสอร์ท 43 ม.6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี 081-6546423
13 ริมภู รีสอร์ท ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี 095-6420909