เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ที่ โรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์
1 โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 39 ถ. สามัคคีชัย อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-711293, 056-711050, 056, 743642-5
2 บริษัทบูรพาเพชรบูรณ์ โฮเต็ลจำกัด 308 ถ.สามัคคีชัย อ.เมืองเพชรบูรณ์ 056-721441
3 บังกะโลสวัสดี 54 ถ.สันคูเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-721850
4 เพียงพิศเกสเฮ้าส์ 5-3 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-720920
5 พาราไดร์อินทร์ 19/8 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-712668, 081-8868715
6 อธิบดี รีสอร์ท 7/1-2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  081-0443752
7 พรสิริเพลส อพาร์ทเมนด์ 429/9 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-712633, 085-7313896
8 โฮมแลนด์ รีสอร์ท 99/555 ม.12 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-741400, 087-1955550
9 พัชร เพลส  19/22 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-725177-8
10 วนาลี เพลส 2/9 ซอยพระพุทธบาท 4 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-743211
11 ศรีวรา เพลส 15/3 ซ.พระพุทธบาท 3 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-744337
12 พิจิตรา เพลส 13/10 ซ.พระพุทธบาท3 ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  081-9027296
13 โฮมแลนด์รีสอร์ท 239/120 ม.10 ต.ซอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-741400, 087-1955550
14 บ้านสวนหวังแก้วรีสอร์ท 144 ม.8 ถ.สระบุรี – หล่มสัก ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-560016
15 ฟอร์เรสต์ รีสอร์ท 218 ม.7 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์  086-6810800
16 MY แมนชั่น 5/12 ม.2 ถ.สามัคคีชัย
17 บจก.เอสอาร์ กรุ๊ป โฮเต็ล 362/15 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-748-888
18 โอ เอ ซีส 38 ม.11 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-560183
19 ริมดอยรีสอร์ท 78/1 ม.18 ต. ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-560183, 089-9698151
20 บีส 1/6 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 
21 ยอดบึงรีสอร์ท 184 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
22 กลางเมืองริเวอร์โฮม 53/631ถ.กลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-712456
23 สตาร์เพลส 239/120 ม.10 ต.ซอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-712200
24 ชญาปาร์ค 36/1 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056-024170
25 สบายดีรีสอร์ท 165 ม.9 บ้านเนินสบาย ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์  089-1402600
26 ฮาเล็ม 1/10 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 056-718299
27 บริษัท ท๊อปฟี่โฮม จำกัด 49/9 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 081-6740080
28 เบลเลอวิว 44 ถ.ตั้งใจพฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 083-5478888
29 แทมมารินด์ เพลส 115 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 092-2596615
30 บริษัทเอส อาร์ กรุ๊ป โอเต็ลจำกัด (00001) เอสอาร์เรส ซิเด้นซ์ 888/9 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์  056743-999
31 ท่าพลรีสอร์ท 259 ม.13 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ 089-1934899
32 เพชรบูรณ์ โฮเต็ล 102/1 ถ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 056-711348
33 เพชร โฮเต็ล 71-79 ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 056-711275
34 นารีเกสท์เฮ้าส์ 28/4 ถ.นารีพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 056-713088
35 มันตรารีสอร์ท(ไม้ทองรีสอร์ทเดิม) 54/19 ถ.เทพพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 09-05735851
36 โฮมสวีทรีสอร์ท 60/8 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 086-2115976
37 บ้านครูแป๊ว 32/1 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 081-8868715
38 บ้านชมไม้ 1 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ 081-8884763