เขตอำเภอหนองไผ่

ที่ โรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์
1 การ์ตูน รีสอร์ท 85 ม.11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่  056-789436
2 เอ็ม.เจ.รีสอร์ท 68 ม.15 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 089-8588254
3 พงษ์ใจ รีสอร์ท 3 ม.1 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ 081-8862508
4 แฟมิลี่ รีสอร์ท 68/2 ม.13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 065-4233595
5 เมธาวดี รีสอร์ท 333 ม.1 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 086-4491339
6 3 สาว รีสอร์ท 68 ม.13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 056-782348
7 เบสทินี 828 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ 085-5564494
8 รุ่งอนันต์ รีสอร์ท ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ 056-713783