นายนิธิศ  ผดุงลักษณ์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
124
Articles View Hits
29104

กองแผนและงบประมาณ
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(ชั้น 3)
เบอร์โทรศัพท์ 056-711364
โทรสาร 056-711364
E-Mail :