นายนิธิศ  ผดุงลักษณ์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
124
Articles View Hits
29105
การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ประชุมข้าราชการแล...

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2563

     วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อบจ.เพชรบูรณ์ กองแผนและง...

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 256...

     วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ประชุมข้าราชการแ...