นางสายชล  สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการ ผอ.กองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
68
Articles View Hits
5419
ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2562

ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 8/2562

     วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองแผนและงบประมาณ มีการประชุมข้าราชการ...

โครงการเข้าใจ รู้จัก รักท้องถิ่น ประจำปี 2562

โครงการเข้าใจ รู้จัก รักท้องถิ่น ประจำปี 2562

      วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เขาค้อรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหว...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562

     วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อบจ.เพชรบูรณ์ กองแผนและง...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

     วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบ...