นางสายชล  สุนทร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการ ผอ.กองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
97
Articles View Hits
14417
การประชุมกองแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมกองแผนฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

     วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ประชุมข้าราชกา...

ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างกองแผนและงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2563

ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้างกองแผนและงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2563

     วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ประชุมข้าราชการและ...

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 12/2562

การประชุม ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 12/2562

     วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ประชุมข้าราชการแล...