Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner
banner
banner

สรรพากรยืดเวลาชำระภาษีบุคคล จาก 31 มี.ค. 63 เป็น 31 ส.ค. 63

 

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมือ ร่วมใจ หยุดเชื้อเพื่อชาติ ใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือเป็นประจำ เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจาก covid - 19

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด ในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2562 - 2563

อ่านเพิ่มเติม...

อบจ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าและลดการใช้ถุงพลาสติก

อ่านเพิ่มเติม...

“ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” ยึดหลัก 3 ร. “รักตัวเอง รักครอบครัว รักคนอื่น” เพื่อให้ทุกคนกลับบ้านปลอดภัยเทศกาลปีใหม่นี้

   

อ่านเพิ่มเติม...

ปภ.แนะรู้ทัน-ป้องกัน รับมือไฟป่าและหมอกควัน

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่-บ้านไร่ขอนยางขวาง(พช.ถ1-0005)ต.หนองไผ่-ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ (0)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการก่อสร้างศาลาหลวงปู่ทบพร้อมปรับภูมิทัศน์ โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (24)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ต.หินฮาว เชื่อม ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (29)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการจ้างจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (37)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการปรับปรุงถนนวัสดุคัดเลือก ม.8 ต.ตาดกลอย เชื่อม ม.15 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (39)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon 49/63 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโพทะเล-หน้าวัดกระทุ่มทอง-ซับปางช้าง ต.ซับสมบูรณ์,ต.ซับน้อย (43)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 3/63 จัดซื้อตามโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (41)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 34/63 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสำราญใต้-บ้านคลองกำลัง (พช.ถ85-004) ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน จ.พช (43)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 33/63 โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (39)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 32/63 โครงการปรับปรุงถนน สายโนนแค ม.13 ต.บ้านโคก-ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (51)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ที่สภาฯมีมติรับรองเเล้ว ลว.18 มี.ค.63 (31)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ลว.16 มี.ค.63 (34)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2563 ลว.16 มี.ค.63 (28)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยเเรก ปี 63 (164)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ รายงานการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 6 ม.ค.63 (161)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 (149)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมฯ ณ วันที่ 30 กย 62 (334)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 24 ก.ย.62 (284)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสภาฯ(เป็นครั้งที่ 2) ลงวันที่ 12 ก.ย.62 (346)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ รายงานการประชุม ลงวันที่ 28 ส.ค.62 (346)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศและใบสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.เพชรบูรณ์ (353)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (451)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon เจตนารมณ์ มาตรการป้องกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อน (478)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (450)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (3153)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1729)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (1639)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดทำข้อตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี 2560 (1586)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1868)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (2110)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 66 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562)
    phetchabunnews66

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

bg-gispao

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930