Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม...

ศรัทธาเหนือกาลเวลา ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 12 ตุลาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเน็ตประชารัฐ

 

อ่านเพิ่มเติม...

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดทำ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยมีสุข ปี 2561” เพื่อให้ประชาชนดาวโหลด

 

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon โครงการขุดลอกคลองลำจังหัน บ้านลำจังหัน ม.1 ต.สามแยก อ.วิเชียร จ.พช. (12)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon 45/61 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ (คันดินกั้นน้ำ) บ้านวังกวาง ม.2 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.พช. (4)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 44/61 โครงการขุดลอกคลองหมาตาย บ้านห้วยน้ำบ่อ ม.8 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.พช. (4)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 43/61 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟับท์คอนกรีต สายบ้านพุเตย-บ้านซับน้อยฯ (2)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560 (2)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon 42/61 โครงการขุดลอกขยายแม่น้ำป่าสัก (ตอนที่ 2) ม.6,11,7 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.พช. (3)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 41/61 โครงการขุดลอกคลองลำกระทิง บ้านวังทองสามัคคี ม.9 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.พช. (3)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 40/61 โครงการขุดลอกคลองลำจังหัน บ้านลำจังหัด ม.1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.พช. (6)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดหลอด LEDบริเวณถนลาดยางสายบ้านหนองไผ่-บ้านไร่ขอนยางขวาง อ.หนองไผ่ฯ (9)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายพุเตย-ซับน้อย ต.พุเตย ต.ซับน้อย ฯ (8)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสภาฯ ลงวันที่ 14 กันยายน 61 (1)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ รายการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 17 ส.ค.61 (32)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศฯ ขยายสมัยประชุมสภาฯ ลงวันที่ 15 ส.ค.61 (25)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ ปิดสมัยประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 (143)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ลว.24 พ.ค.61 (126)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ ผลการเลือกรองประธานสภาฯ 24 พ.ค.61 (105)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สภาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (153)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญ สภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยเเรก ปี 61 ประกาศ 20 มีนาคม 61 (168)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ณ 14 ก.พ.61 (184)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสมัยประชุมสภาฯ สมัยเเรก ปี 61 ณ 5 ม.ค.60 (198)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (1025)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (792)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (767)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดทำข้อตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี 2560 (746)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (933)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1210)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1668)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (2159)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (2095)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (2319)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
  • 3
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ขอแนวทางการแก้ปัญหาบุญมี1027-02-18 13:05
เส้นทางการสัญจร หมู่บ้านโป่งตาเบ้า อ.ชนแดนชาวบ้านผู้มีความหวัง504-01-18 15:26
เลนปั่นจักรยานหลังอุทธยานเพชรบุระคนออกกำลังกาย422-12-17 14:27
ต้องการขอขยายเขตไฟฟ้าคนจน718-10-17 20:44
ร้องเรียนถนนก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนการลงวัสดุหินคนายสกุล บุญตา506-10-17 13:19
ร้องเรียน เส้นทางซับไม้แดง-บ้านซับปรางค์ทอง ชำรุดร้องเรียนเรื่องเส้นทางชำรุด616-07-17 14:40
โรงขัดแยกขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม?หลังสู้ฟ้าหน้าสูงดิน312-07-17 23:34
สอบพนักงานญาญ่า615-05-17 22:04
สอบ อบจ.เสือก715-05-17 22:01
สอบ45815-05-17 21:39
 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • การพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ
    netpracharat

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage