ข่าวจากอบจ.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันและนันทนาการผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1/2562) เว็บมาสเตอร์ 3
2 พิธีเก็บเกี่ยวข้าว ตามรอยพ่อ (โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 2
3 กิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 เว็บมาสเตอร์ 8
4 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เว็บมาสเตอร์ 10
5 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (สัญจร)และศึกษาดูงาน ครั้งที่ 6 /2561 เว็บมาสเตอร์ 14
6 โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” เว็บมาสเตอร์ 15
7 กิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 เว็บมาสเตอร์ 39
8 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องในการกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ เว็บมาสเตอร์ 21
9 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้กับบุคคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เว็บมาสเตอร์ 22
10 ต้อนรับ นายอัครเดช ทองใจสด ในการกลับมาปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 23

หน้า 1 จาก 106

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage