ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

PDFพิมพ์อีเมล

164233072_3789983521096055_5030361382083129357_o

163165969_3790000457761028_2200323346567834281_o 163949133_3790001564427584_8531834251399208552_o

วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

161779725_3790002241094183_6320070104919527175_o 162505088_3790003684427372_5560830606188838687_o
163595904_3790000074427733_3261473680327595778_o 164813858_3790003217760752_6630083518419212477_o


 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติสำคัญดังนี้
1.เห็นชอบการจัดทำระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2.เห็นชอบให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หาข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดและพิจารณาสรุปว่าจะเห็นชอบรับโอนหรือไม่รับโอนอาคารศูนย์เครือข่ายการท่องเที่ยวและการค้าภายในประเทศและต่างประเทศตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ฐานองค์พระพุทธมหาธรรมราชา) และทรัพย์สินภายในอาคาร แล้วนำสรุปผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกครั้ง ในการประชุมสภาฯคราวต่อไป
3.เห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (สะพาน)
4.เห็นชอบรับมอบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภูเพื่อปรับปรุงพัฒนาหอสมุดนานาชาติเขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
5.อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6.อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
7.อนุมัติโอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
ข่าว : ชลิตา
ภาพ : สมถวิล

akaradech2563_07

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์