โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน Term of reference: TOR”

PDFพิมพ์อีเมล

S__4235452

S__4235438 S__4235451

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตงาน Term of reference: TOR” มีนายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยก่อนการฝึกอบรมฯ มีการบรรยายเพื่อทบทวนการจัดทำ Google form ผ่าน PC และ Application จากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ท่าน คือ นายดนัยฤทธิ์ พิลา นายศักดา มียศ และนายวัชรพงศ์ เมตตา เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.เพชรบูรณ์ ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด เสนอความเห็นซึ่งกันและกัน และถอดบทเรียนปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ได้แนวทางเดียวกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชนโดยรวม

S__4235448 S__4235454

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

 

 


nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 66 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562)
    phetchabunnews66

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

bg-gispao

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930