ประชุมสภาอบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

PDFพิมพ์อีเมล

phetchabunpao27_02_62_13

phetchabunpao27_02_62_16 phetchabunpao27_02_62_02

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.เพชรบูรณ์ นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภา อบจ.เพชรบูรณ์ นัดประชุมสภาอบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562   โดยมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ รองปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   สภา อบจ.เพชรบูรณ์  มีมติดังนี้

1. เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดในแบบแปลนโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จำนวน 6 โครงการ  ดังนี้
1.1โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดหลอด LED บริเวณถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ – บ้านไร่ขอนยางขวาง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 1,500,000 บาท
1.2 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 2,672,000 บาท
1.3โครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านกกก่อ หมู่ที่ 7 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 500,000 บาท 
1.4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ บ้านซับชมพู หมู่ที่ 8  ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 500,000 บาท 
1.5โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน บ้านยางจ่า หมู่ที่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 1,000,000 บาท  
1.6 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ บ้านโนน หมู่ที่ 14 ต.ป่าเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 500,000 บาท 
2. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
2.1 โครงการขุดลอกขยายแม่น้ำป่าสัก (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6,11,7 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์งบประมาณ 2,480,000 บาท
2.2 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายบ้านหนองระหาร เชื่อมบ้านวังโบสถ์ ต.ท่าแดง ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ งบประมาณ 10,500,000 บาท 
3. มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม หอประชุม และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2562 ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ

phetchabunpao27_02_62_01 phetchabunpao27_02_62_11

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว : ชลิตา
ภาพ : สมถวิล

 


nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2019 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
1314
20212223242526
2728293031