ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองช่าง

PDFพิมพ์อีเมล

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
technician01
นายสำรวย เจอะแก่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
9999
technician02 technician03 technician04

นายอนุวัตน์ วัฒนศัพท์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายสนั่น ไฉนงุ้น
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายชูศักดิ์  ทารัตน์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
99999
technician05 technician06 technician07
นายประเทือง ทองนุ่ม
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นางวาสนา คำโฮง
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางปิยะมาศ ฤกษ์เสน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
999999
technician08 technician09 technician10
นายสุรพล จำปาวงษ์
วิศวกร ชำนาญการ
นายสินชัย  แก่นสน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายยุทธชัย คำตัด
นายช่างโยธา อาวุโส
99999999
technician11 technician12 technician15
นายไชยวัฒน์  จันละมุด
นายช่างโยธา อาวุโส
นายยุทธนา แพรขาว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสิริพัฒน์ จตุพจน์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

9999999
technician13 technician14 technician17
นายทินกร ทองแกมแก้ว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 นายประสิทธิ์ มาอ่อน
นายช่างโยธา อาวุโส
 นายอุรุพงศ์ เจริญยศ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
99999999
technician16 technician18 technician19
 นายสมนึก เครือวัน
นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน
นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอำนวย เชื้อบริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
999999999
technician20 technician21 technician22
นายสถิต ขวัญแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายเรวัฒน์ ขุนแก้วติยะสกุล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายชัยณรงค์ โชติวัฒน์พัฒน์พงศ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
999999999
technician23 technician24 technician25
นายวิโรจน์ วิชิตนาค
นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน
นายวิโรจน์ อินมีสี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายกรณ์  ฤทธิ์เนติกุล
นายช่างเขียนแบบ ปฏิบัติงาน
999999999
technician26 technician27 technician28
นางสาวสาวิตตี  นาคทวี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ

นางสาววิรัลสุดา  เถาะสุวรรณ
นักผังเมือง ปฏิบัติการ

นางสาวพัฑฒิดา ปัดทุมมา
วิศวกรสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
999999999
personnelPAO_O2
นางสาวประกาย สีนวล
เจ้าพนักงาน ปฏิบัติงาน

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 66 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562)
    phetchabunnews66

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

bg-gispao

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930