งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 (World Soil Day 2018)

PDFพิมพ์อีเมล

47577490_1965851056842653_2473005855088312320_o

47491559_1965851446842614_5079022762819846144_o 47390924_1965851130175979_8101024025016270848_o

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกอบจ.เพชรบูรณ์ ผู้แทนนายกอบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 (World Soil Day 2018) เพื่อสนับสนุนการสร้างการรับรู้ สร้างจิตสำนึกถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ส่งเสริมการจัดการดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชน โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

47511151_1965851313509294_8809770959742435328_o 47576737_1965851226842636_3402333591353425920_o

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

 


nayokPhetpao

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2