พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี

PDFพิมพ์อีเมล

DSC09925

DSC09863 DSC09865

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.เพชรบูรณ์ สมศักดิ์ อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางจินตนา ทองใจสด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพุเตย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนายวิโรจน์ บูรณตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้

DSC09887 DSC09893

 

ข่าว/ภาพ : จารีรัตน์


nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2