ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

PDFพิมพ์อีเมล

_12561__0013

_12561__0017 DSC08818

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรียกประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในหมวดครุภัณฑ์ และมีมติเห็นชอบจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก และเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี ในครั้งนี้มี คณะครู นักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว /ภาพ : จารีรัตน์ เถาตะมะ

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยง website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2