โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2561

PDFพิมพ์อีเมล

S__136257568

S__136257567 S__136257569

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2561 นายเอกพล กำมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงาน เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่(อายุ 17 - 45 ปี) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร ซึ่งมีเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั้ง 11 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 60 คนเจ้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานฯ

S__136257570 S__136257571

ข่าว/ภาพ : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยง website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2