หมายเลขโทรศัพท์ของ อบจ.เพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

กองราชการ/ห้อง

         หมายเลขโทรศัพท์
หน้าห้องนายก อบจ.เพชรบูรณ์   056-711363,056723021
หน้าห้องประธานสภาฯ/หน้าห้องรองนายกฯ    056-711856
ห้องปลัด อบจ.เพชรบูรณ์   056-721785
สำนักปลัดฯ   056-723020
กองกิจการสภาฯ   056-723019
กองแผนและงบประมาณ   056-711364

กองคลัง

  056-711494
กองพัสดุและทรัพย์สิน   056-721849
กองช่าง   056-711365
กองการเจ้าหน้าที่ 056-721912
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 056-721907
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ 056-725930
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 056-771006

 

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  โทร 0-5672-1856, 0-5672-1945, 0-5671-3062

ผู้บริหาร อบจ.เพชรบูรณ์          กองคลังฯ
หน้าห้องนายก อบจ. 101 ผู้อำนวยการกองคลัง 501
หน้าห้องรองนายก และห้องประธานสภาฯ 103 กองคลัง 502
ห้องเลขานายก อบจ. 104 ห้องพัสดุ 503
ห้องที่ปรึกษานายก อบจ. 105
ห้องรับรอง 106 กองการศึกษาฯ
ห้องปลัดฯ 107 กองการศึกษาฯ                       701
หน้าห้องปลัดฯ 109
ห้องรองปลัดฯ 108 กองช่าง
ฝ่ายก่อสร้าง 601
สำนักปลัดฯ ฝ่ายสำรวจ 602
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 203 ห้องประชุม 603
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 201 โรงซ่อมเครื่องจักรกล 604
ฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 202 ห้องทดสอบ 605
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 205
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและหน่วยตรวจสอบภายใน 803
กองกิจการสภาฯ
กองกิจการสภาฯ 301
กองแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 401
กองแผนและงบประมาณ 402

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 65 (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2562)
    PhetchabunNewsNo65

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

bg-gispao

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มกราคม 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031