พิธีเปิดอาคารหออภิบาลสงฆ์และหอผู้ป่วย 114 เตียง อาคารธรรมศรัทธา โรงพยาบาลหล่มสัก

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพฤหัสบดีที่ 08 เมษายน 2021 เวลา 22:39 น.

169565787_3833570620070678_8305457716272579753_n_1


วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหออภิบาลสงฆ์และหอผู้ป่วย 114 เตียง อาคารธรรมศรัทธา โรงพยาบาลหล่มสัก โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีฯ

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลครั้งที่ 3 และกล่าวเปิดอาคารธรรมศรัทธา พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์ โดยโรงพยาบาลหล่มสัก ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไป โดยได้ร่วมจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารหออภิบาลสงฆ์และหอผู้ป่วย 114 เตียง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,346 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง พร้อมงานระบบ และครุภัณฑ์ ประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) ทั้งนี้พระเดชพระคุณพระราชปริยัติบัณฑิต ได้เมตตาตั้งชื่ออาคารให้ว่า"อาคารธรรมศรัทธา" แปลว่า อาคารที่สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาในธรรมะคือการเสียสละให้ทานด้วยน้ำใจอันประเสริฐ ของคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอหล่มสัก และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป