ประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์ เรือง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพุธที่ 03 สิงหาคม 2022 เวลา 16:35 น.

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรณีผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศฯ