งานแถลงข่าวมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2022 เวลา 00:00 น.

S__7594018

     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวฯ พร้อมด้วยนายชิด ปาคำมา ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ หน่วยงานภาคี สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ

S__7594021

S__7594023

S__7594025

S__7594026

S__7594027

ดูภาพเพิ่มเติม