รายละเอียดสำหรับ  การโอนงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 6/2567

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:การโอนงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 6/2567
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: 3.17 MB
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)