รายละเอียดสำหรับ  การโอนงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2567

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:การโอนงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 7/2567
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: 2.51 MB
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)