รายละเอียดสำหรับ  ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ พ.ศ. 2567

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ พ.ศ. 2567
รายละเอียด:

ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

และผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขนาดไฟล์: 1.02 MB
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)