รายละเอียดสำหรับ  ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ พ.ศ. 2566

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และประเมินผลโครงการ พ.ศ. 2566
รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เรื่อง ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขนาดไฟล์: 979.59 kB
ประเภทไฟล์:pdf (ประเภท: application/pdf)