รายละเอียดสำหรับ  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบจ.พช.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2562

PropertyValue
ชื่อเอกสาร:หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบจ.พช.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2562
รายละเอียด:
ขนาดไฟล์: Empty
ประเภทไฟล์:PDF (ประเภท: application/pdf)