Developed by JoomVision.com

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำวน 34 บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำวน 34 บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ...

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา/ร้องเรียน/เสนอแนะ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา/ร้องเรียน/เสนอแนะ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Traffy Fondue องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์...

โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเรือทาน งานลอยกระทง

File Icon โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ (56)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.35-001 แยกทางหลวงชนบท พช.4019 บ.สระคูฯ (74)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตะขบ-บ้านหนองแต้ว ม.2-ม.14 ต.นาสนุุ่น อ.ศรีเทพฯ (96)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.35-001 แยกทางหลวงชนบท พช.4019 บ.สระคูฯ (108)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตะขบ-บ้านหนองแต้ว ม.2-ม.14 ต.นาสนุุ่น อ.ศรีเทพฯ (107)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมระบบส่งต่อฯ (66)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับตรวจวัดค่าดัชนีสุขภาพของประชาชนในระดับปฐมภูมิฯ (71)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ (82)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ (78)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก บ้านใหม่หัวนา ม.15 ต.ศิลา เชื่อม ม.8 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า (91)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกาศฯ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (269)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (643)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (875)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1369)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (37)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผอ.กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา (279)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครู (229)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (384)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส (นักเรียน ระดับ อนุบาล - ม.ปลาย/เทียบเท่า) ฯ (975)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา (ปริญญาตรี/เทียบเท่า) ตามโครงการทุนการศึกษายากจนและด้อยโอกาส ฯ (922)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 (352)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ลว 4 กันยายน 2566 (392)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 (373)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 (434)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ลว 24 กค 66 (437)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกสมัยประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 (480)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (530)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ เพชรบูรณ์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 (506)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 18 เม.ย.66 (554)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ผลการเลือกประธานสภา อบจ.เพชรบูรณ์ แทนตำเเหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 (601)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 89 (สิงหาคม-กันยายน 2566)

    phetchabun_news_14_89

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< ธันวาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์