ข่าวจากอบจ.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 10
2 ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อำเภอหนองไผ่ จำนวน 3 แห่ง ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 7
3 จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 13
4 ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อำเภอวังโป่ง จำนวน 5 แห่ง ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 15
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2565) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 13
6 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 20
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชงและพืชสมุนไพร สำหรับประชาชนทางด้านการแพทย์และอื่นๆ พ.ศ.2566 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 16
8 ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อำเภอหล่มสัก จำนวน 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 13
9 อบจ.เพชรบูรณ์ มอบถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ผู้นำชุมชน และประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 24
10 ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อำเภอศรีเทพ จำนวน 2 แห่ง ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 32
11 ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อำเภอชนแดน จำนวน 3 แห่ง ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 31
12 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 40
13 จังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 40
14 ตรวจติดตามชุดเครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงานตามโครงการซ่อมแซมถนน สายวิเชียรบุรี-หนองโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 53
15 ส่งมอบการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อำเภอน้ำหนาว ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 41
16 พิธีราชสักการะฯ วางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566” เพื่อรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 49
17 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน เพื่อดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับและลดอุบัติเหตุของถนนสายรอง ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 64
18 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน" จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5/2566 ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 63
19 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 51
20 พิธีลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ อบจ.เพชรบูรณ์ 50

หน้า 1 จาก 105

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 84 (ตุลาคม-พฤษจิกายน 2565)

                2388

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มีนาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์