การประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment System - ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

   การประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System - ITAS) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบหมายให้ นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะทำงาน/ผู้ประสานงานประจำกองราชการทุกกองราชการ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลและมอบหมายหน้าที่ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน 43 ข้อ ซึ่งทุกหัวข้อกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 2566 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มอบหมายผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด ดังนี้

ข้อ 

ข้อมูล 

กองราชการที่รับผิดชอบ 

o1

โครงสร้าง

สำนักปลัดฯ

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

สำนักปลัดฯ

o3

อำนาจหน้าที่

สำนักปลัดฯ

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

กองยุทธศาสตร์ฯ

o5

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักปลัดฯ

o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัดฯ

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองยุทธศาสตร์ฯ

o8

Q&A

สำนักปลัดฯ/กองยุทธศาสตร์ฯ

o9

Social Network

สำนักปลัดฯ/กองยุทธศาสตร์ฯ

o10

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักปลัดฯ

o11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

กองยุทธศาสตร์ฯ

o12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

กองยุทธศาสตร์ฯ

o13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

กองยุทธศาสตร์ฯ

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ทุกกองราชการ

o15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ทุกกองราชการ

o16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ทุกกองราชการ

o17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ทุกกองราชการ

o18

EService

ทุกกองราชการ

o19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

o20

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

กองพัสดุและทรัพย์สิน

o21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สำนักปลัดฯ/กองพัสดุและทรัพย์สิน

o22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

o23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่

o24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่

o25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กองการเจ้าหน้าที่

o26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

กองการเจ้าหน้าที่

o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักปลัดฯ

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักปลัดฯ

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักปลัดฯ

o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ทุกกองราชการ

o31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยตรวจสอบภายใน

O32

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

หน่วยตรวจสอบภายใน

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

หน่วยตรวจสอบภายใน

o34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

หน่วยตรวจสอบภายใน

o35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน

o36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หน่วยตรวจสอบภายใน

o37

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

หน่วยตรวจสอบภายใน

o38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

หน่วยตรวจสอบภายใน

o39

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กองการเจ้าหน้าที่

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กองการเจ้าหน้าที่

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

 

ภาพการประชุม

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 91 (ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567)

    1714102310822-7

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์