ฝ่ายนิติบัญญัติ

PDFพิมพ์อีเมลPersonel255403Unit04_02


นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
ประธานสภา อบจ.เพชรบูรณ์

000
Personel255403Unit01_03 Personel255403Unit09_01
นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์
รองประธานสภา อบจ.เพชรบูรณ์ คนที่1
ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์ รักหาญ
รองประธานสภา อบจ.เพชรบูรณ์ คนที่2
0000
0000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
000
Personel255403Unit01_01 0000 Personel255403Unit01_02 0000 Personel255403Unit01_03

นายชำนาญ มีวันเนือง
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 1

นายจักริน นาคสำราญ
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 2
นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 3
0000
Personel255403Unit01_04 Personel255403Unit01_05 Personel255403Unit01_06
นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 4
นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 5
นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 6
000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มสัก
0000
Personel255403Unit02_01 Personel255403Unit02_02 Personel255403Unit02_03

นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอหล่มสัก เขต 1

นางฐิตินันท์ พั้วช่วย
สมาชิกสภาฯ อำเภอหล่มสัก เขต 2
นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ
สมาชิกสภาฯ อำเภอหล่มสัก เขต 3
0000
Personel255403Unit02_04 Personel255403Unit02_05
นายสุชัญ  ตรีวัชรานนท์
สมาชิกสภาฯ อำเภอหล่มสัก เขต 4
นางสาวจิราพร เทืองน้อย
สมาชิกสภาฯ อำเภอหล่มสัก เขต 5
0000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอวิเชียรบุรี
000
Personel255403Unit03_01 Personel255403Unit03_02 Personel255403Unit03_03
นายภาณุพงศ์ แก้วเกิด
สมาชิกสภาฯ อำเภอวิเชียรบุรี เขต 1
นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร
สมาชิกสภาฯ อำเภอวิเชียรบุรี เขต 2
นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
สมาชิกสภาฯ อำเภอวิเชียรบุรี เขต 3
0000
Personel255403Unit03_04
นางสาวเทียนทอง ทองใจสด
สมาชิกสภาฯ อำเภอวิเชียรบุรี เขต 4
0000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอชนแดน
0000
Personel255403Unit04_01 Personel255403Unit04_02 Personel255403Unit04_03
นางสาวแววตา บุญเกตุ
สมาชิกสภาฯ อำเภอชนแดน เขต 1 
นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
สมาชิกสภาฯ อำเภอชนแดน เขต 2
นางนวลผจง สาลีผล
สมาชิกสภาฯ อำเภอชนแดน เขต 3
0000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่
0000
Personel255403Unit05_01 Personel255403Unit05_02 Personel255403Unit05_03
นายธนาวุธ สินประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ อำเภอหนองไผ่ เขต 1
นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอหนองไผ่ เขต 2
นายสมพงษ์ มาลากรณ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอหนองไผ่ เขต 3
0000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า
0000
Personel255403Unit06_01 Personel255403Unit06_02
นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก
สมาชิกสภาฯ อำเภอหล่มเก่า เขต 1
นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์
สมาชิกสภาฯ อำเภอหล่มเก่า เขต 2
0000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอศรีเทพ
0000
Personel255403Unit07_01 Personel255403Unit07_02
นางณัชพิมพ์ บุญโชติ
สมาชิกสภาฯ อำเภอศรีเทพ เขต 1
นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลี้ยง
สมาชิกสภาฯ อำเภอศรีเทพ เขต 2
0000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอบึงสามพัน
0000
Personel255403Unit08_01 Personel255403Unit08_02
นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง
สมาชิกสภาฯ อำเภอบึงสามพัน เขต 1
นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล
สมาชิกสภาฯ อำเภอบึงสามพัน เขต 2
000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอเขาค้อ
0000
Personel255403Unit09_01
ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์ รักหาญ
สมาชิกสภาฯ อำเภอเขาค้อ เขต 1
000000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอวังโป่ง
0000
Personel255403Unit10_01
นายสมคิด รินนาศักดิ์
สมาชิกสภาฯ อำเภอวังโป่ง เขต 1
00000
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอน้ำหนาว
0000
Personel255403Unit11_01
นางสมคิด นันทประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ อำเภอน้ำหนาว เขต 1
000
000

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 84 (ตุลาคม-พฤษจิกายน 2565)

                2388

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์