ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ


                                                                      

lead_Sane

สิบตำรวจโทเสน่ห์ อินการทุม
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน
ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5672-1785


                                                                       

lead_Sane

สิบตำรวจโทเสน่ห์ อินการทุม
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056723020 ต่อ 301
lead_wanchalerm

นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056723020 ต่อ 305


นายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 0-5672-3020


นายสิทธิชัย อินทร์บุญ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทรศัพท์ 0-5672-3019


นายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ 0-5671-1364นางละออ นึกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ 0-5671-1949


นายโกวิทย์ หนูแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ 0-5671-1365


lead_Sane

สิบตำรวจโทเสน่ห์ อินการทุม
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0-5672-1927


lead_wanchalerm

นายวันเฉลิม เพ่งพินิจ
รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ 0-5672-1097


นางสาวสุวภัทร เกษมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์
(วังชมภูวิทยาคม)
โทรศัพท์ 0-5671-1006


นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0-5672-1912


นางละออ นึกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทรศัพท์ 0-5672-1097


นางอุทัย สุวรรณ์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ 0-5672-1856 ต่อ 115

 


  
     


   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 92 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

    Screenshot_2024-06-10_113306

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มิถุนายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์