ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่

 

                                                                     

นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

                                                                  

นางสาวภันทิลา ต้นทับทิมทอง
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางสาวภันทิลา ต้นทับทิมทอง
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 

นางสาวทิพากร สุทธิ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

 

นายพาสกร ประทุมมาศ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางจินตนา พรเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายธีรสิทธิ์ ศรีจันทริวงศ์
นิติกรชำนาญการ


นางขวัญเรือน บุญเฟื่อง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นายกิตติภพ จีแจ่ม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นายฉัตรเกล้า เงินเมย
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวนวลฤดี โสดบ้ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายอิสระ บุญถูก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวภรภัทร วรรณวงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาวอรพรรณ มั่นแย้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายพีรศิษฏ์ เพชรโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวศิวลัคน์ สุนทร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางสาววิชุตา คงคิด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 

 

 

 

 


 
     

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ "SEE YOU SOON เพชรบูรณ์รออยู่ - ท่องเที่ยวมิติใหม่...ในแบบสุดชิล"

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กุมภาพันธ์ 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์