ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองช่าง

 

นายโกวิทย์ หนูแสง 
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายโกวิทย์ หนูแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

123456789012345678901234567

นายสุรพล จำปาวงษ์ 
วิศวกรโยธาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

123456789012345678901234567

- ว่าง - 
นักบริหารงานช่างระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

123456789012345678901234567

- ว่าง - 
นักบริหารงานช่างระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

123456789012345678901234567

นางปิยะมาศ ฤกษ์แสน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายสุรพล จำปาวงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายศรัญยู สุขเกษม
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

นางสาววิรัลสุดา เถาะสุวรรณ
นักผังเมืองปฏิบัติการ

 

นายประสิทธิ์ มาอ่อน
นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

นายสินชัย แก่นสน
นายช่างโยธาชำนาญงาน

พันจ่าเอกคมสัน ทาบุตตะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 

นางแพรวนภา นาคเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายยุทธนา แพรขาว
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

 

นายสิริพัฒน์ จตุพจน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวขวัญจิรา รัตนบรรเจิดกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายสอนชัย ไสลภูมิ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 
 

นายเพชรายุธ พ่วงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 

นายวิโรจน์ วิชิตนาค
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ว่าง)
วิศวกรเครื่องกล ปก/ชก

 

สิบโทธนวัฒน์ พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 

นายเฉลิมศิลป์ แพงมูล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 

- ว่าง -
นายช่างสำรวจ ปง/ชง

 

นายสมยศ ชีพา
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

 
 

นายอำนวย เชื้อบริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

 

(ว่าง)
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง

 
 

นายวิโรจน์ อินมีสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก/ชก

(ว่าง)
นายช่างเครื่องกล ปง/ชง

 
 
 

นายศิรพงศ์ ศรีปิ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

 

 

(ว่าง)
สถาปนิก ปก/ชก

 

 
 
 

(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก/ชก

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

   
 

นายไอศูรย์ นาคตระกูล
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

   
 

(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก

 

 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

   
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

 

 

(ว่าง)
นายช่างเขียนแบบ ปง/ชง

   
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง

     
 

(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า ปง/ชง

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 89 (สิงหาคม-กันยายน 2566)

    phetchabun_news_14_89

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< ธันวาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์