ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองช่าง

PDFพิมพ์อีเมล

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
technician01
นายสำรวย เจอะแก่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
9999
technician02 technician03 technician04

นายอนุวัตน์ วัฒนศัพท์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง


นายสนั่น ไฉนงุ้น
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายชูศักดิ์  ทารัตน์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
99999
technician05 technician07 technician08
นายประเทือง ทองนุ่ม
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
นางปิยะมาศ ฤกษ์เสน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นายสุรพล จำปาวงษ์
วิศวกร ชำนาญการ

999999
personnel2562_01_03_2562_06 technician09 personnel2562_01_03_2562_06
นางวรารัตน์ สามารถ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายสินชัย  แก่นสน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นางแพรวนภา นาคเพชร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

99999999
technician11 technician12 technician15
นายไชยวัฒน์  จันละมุด
นายช่างโยธา อาวุโส
นายยุทธนา แพรขาว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสิริพัฒน์ จตุพจน์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

9999999
technician13 technician14 technician17
นายทินกร ทองแกมแก้ว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 นายประสิทธิ์ มาอ่อน
นายช่างโยธา อาวุโส
 นายอุรุพงศ์ เจริญยศ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
99999999
technician16 technician18 technician19
 นายสมนึก เครือวัน
นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน
นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอำนวย เชื้อบริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
999999999
technician20 technician27 personnelPAO_O2
นายสถิต ขวัญแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาววิรัลสุดา  เถาะสุวรรณ
นักผังเมือง ปฏิบัติการ
สิบโทธนวัฒน์  พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
999999999
technician23 technician24 personnel2562_01_03_2562_06
นายวิโรจน์ วิชิตนาค
นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน
นายวิโรจน์ อินมีสี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวขวัญจิรา รัตนบรรเจิดกุล
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
999999999
personnelPAO_O2
นายเพ่ง โซ้งอริยะ
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

 


999999999

akaradech2563_07

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 'ไทยเที่ยวไทย ไปเพชรบูรณ์ เมืองที่เพียบพูนด้วยความสุข'
    CovertourPhetchabunVol8

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

18721

Logotaxpao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กันยายน 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์