ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองช่าง

PDFพิมพ์อีเมล

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
technician01
นายสำรวย เจอะแก่นหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
9999
technician02 technician03 technician04

นายอนุวัตน์ วัฒนศัพท์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายสนั่น ไฉนงุ้น
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

นายชูศักดิ์  ทารัตน์
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
99999
technician05
technician07
นายประเทือง ทองนุ่ม
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นางปิยะมาศ ฤกษ์เสน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
999999
technician08 technician09
นายสุรพล จำปาวงษ์
วิศวกร ชำนาญการ
นายสินชัย  แก่นสน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

99999999
technician11 technician12 technician15
นายไชยวัฒน์  จันละมุด
นายช่างโยธา อาวุโส
นายยุทธนา แพรขาว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายสิริพัฒน์ จตุพจน์
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

9999999
technician13 technician14 technician17
นายทินกร ทองแกมแก้ว
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 นายประสิทธิ์ มาอ่อน
นายช่างโยธา อาวุโส
 นายอุรุพงศ์ เจริญยศ
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
99999999
technician16 technician18 technician19
 นายสมนึก เครือวัน
นายช่างเครื่องกล ชำนาญงาน
นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอำนวย เชื้อบริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
999999999
technician20 technician21 technician22
นายสถิต ขวัญแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายเรวัฒน์ ขุนแก้วติยะสกุล
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นายชัยณรงค์ โชติวัฒน์พัฒน์พงศ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
999999999
technician23 technician24
นายวิโรจน์ วิชิตนาค
นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน
นายวิโรจน์ อินมีสี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

999999999
personnelPAO_O2 technician27 technician28
สิบโทธนวัฒน์  พูนสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาววิรัลสุดา  เถาะสุวรรณ
นักผังเมือง ปฏิบัติการ

นางสาวพัฑฒิดา ปัดทุมมา
วิศวกรสุขาภิบาล ปฏิบัติการ
999999999
personnelPAO_O2
นายเพ่ง โซ้งอริยะ
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานakaradech2563_07

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 'ไทยเที่ยวไทย ไปเพชรบูรณ์ เมืองที่เพียบพูนด้วยความสุข'
    CovertourPhetchabunVol8

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

Logotaxpao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มิถุนายน 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์