ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองคลัง

 

                                                                 

นางละออ นึกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                               

นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางอมรรัตน์ ผดุงนึก
นักบริหารงานคลังระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 

นางละออ นึกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บรายได้

 

นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนพรัตน์ คล้ายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก

 

นางสาวชานิกา ศิริประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางธนพร แตงอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนวลฤดี โสดบ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง

 

นางสาวอรพรรณ มั่นแย้ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวศรวนีย์ ไฉนงุ้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง


 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง


นายวริทธิ์ พั่วแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
 

นางสาวทิชากรณ์ แสงบุครดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

 
     
 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 89 (สิงหาคม-กันยายน 2566)

    phetchabun_news_14_89

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 

Banner_Half_Page__300_x_600_Pixel__2567_1

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กุมภาพันธ์ 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
26272829   

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์