ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองคลัง


                                                                 

นางละออ นึกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง


                                                               

นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางนพรัตน์ คล้ายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


นางละออ นึกชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บรายได้


นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนพรัตน์ คล้ายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปก/ชก


นางสาวชานิกา ศิริประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางธนพร แตงอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนวลฤดี โสดบ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ


(ว่าง)
เจ้าพนักงานการคลัง ปง/ชง


นางสาวอรพรรณ มั่นแย้ม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


นางสาวศรวนีย์ ไฉนงุ้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง


(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง


 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง


นายวริทธิ์ พั่วแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 
 

นางสาวทิชากรณ์ แสงบุครดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง

 
     
 


   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 92 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

    Screenshot_2024-06-10_113306

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กรกฏาคม 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์