ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

นายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางจิรัฐยาภรณ์ แสงอาทิตย์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

123456789012345678901234567

นางศิริพร นกแก้ว 
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

123456789012345678901234567

(ว่าง)
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมินผล

123456789012345678901234567

นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

123456789012345678901234567

นายนนท์ เทพแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวภัทรวดี วัดพิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

 

นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวชลิตา มีแสง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 


นายอดิศักดิ์ พิมพานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


นางสาวสุชาดา เผ่าจำรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางณิชาดา เทพแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายสุทธิพงษ์ พรหมบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก

 


นางณัฏฐณิชา บุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชัยพร จูมั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวพรนภา เสาดี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 


นางสาวณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก

 


 

 

 


 

 

   
 

 

   

 


   

 


   

 

 

   

     

     

     

     

     

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 90 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566)

    1709191397093

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 

Banner_Half_Page__300_x_600_Pixel__2567_1

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์