ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางจิรัฐยาภรณ์ แสงอาทิตย์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

123456789012345678901234567

นางศิริพร นกแก้ว 
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

123456789012345678901234567

นางปุณฐิชา ธนะขว้าง
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมินผล

123456789012345678901234567

นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

123456789012345678901234567

นายนนท์ เทพแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวภัทรวดี วัดพิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

 

นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวชลิตา มีแสง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 


นายอดิศักดิ์ พิมพานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


นางสาวสุชาดา เผ่าจำรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นางณิชาดา เทพแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายสุทธิพงษ์ พรหมบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ชก

 


นางณัฏฐณิชา บุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชัยพร จูมั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวพรนภา เสาดี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

 


นางสาวณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปก/ชก

 


 

 

 


 

 

   
 

 

   

 


   

 


   

 

 

   

     

     

     

     

     

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 84 (ตุลาคม-พฤษจิกายน 2565)

                2388

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มีนาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์