ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นางน้ำผึ้ง แสงพลโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายนนท์ เทพแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน

123456789012345678901234567

นางศิริพร นกแก้ว 
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

123456789012345678901234567

นางจิรัฐยาภรณ์ แสงอาทิตย์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตาม
และประเมินผล

123456789012345678901234567

นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

123456789012345678901234567

นายนนท์ เทพแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวภัทรวดี วัดพิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวดวงใจ เกิดยืนอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวชลิตา มีแสง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการนางณิชาดา เทพแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ(ว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปก/ชก


นายสุทธิพงษ์ พรหมบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ


นายสุทธิพงษ์ พรหมบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายอดิศักดิ์ พิมพานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง


นายชัยพร จูมั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวพรนภา เสาดี
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน


(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง


นางสาวณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุรชัย ต่วนโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  

   
 


            

     

     

     

     

     

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 92 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

    Screenshot_2024-06-10_113306

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กรกฏาคม 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์