ทำเนียบบุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
permanent07086301
นายสิทธิชัย อินทร์บุญ
 หัวหน้าสำนักปลัดฯ

pernament01
pernament02
pernament0

นางชุติมา  ป้องกัน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางกมลวรรณ นามวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

นายวิชัย ผดุงนึก
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
99999
pernament03
pernament04
pernament06
นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางจินตนา  เทียมเมือง
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวสุกัญญา มีกำลัง
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
999999


pernament07
pernament08

นางสาวศรีสุดา อินทะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายดนัยฤทธิ์ พิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
99999999
pernament09
pernament10
pernament12
นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวนันทวัน จันชนะ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางธัญสินี จตุพจน์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
9999999
pernament24 pernament13 pernament14
นางสาวสุคนธ์นันท์ ตะกรุดโฉม
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 นางสาวชลิตา มีแสง
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
 นางสาวกัญญาภัค พิลา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
99999999
pernament17 pernament15 permanent09076301
 นางสาวญิรินทร์รดา บุญหล้า
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นายนวภัทร ผิวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวสิริพร จงรักษ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
999999999
pernament08012564_01

pernament08012564_02


personnel25640218_03
นางสาวนิภาพร แก้วบาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนิวัฒน์ แก้วอ่ำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวทิพย์พาภรณ์ คำสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
999999


     
 

akaradech2563_07

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 'ไทยเที่ยวไทย ไปเพชรบูรณ์ เมืองที่เพียบพูนด้วยความสุข'
    CovertourPhetchabunVol8

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

Logotaxpao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
22
ELearningOIC

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< มิถุนายน 2021 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์