ทำเนียบบุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นายวุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์


นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ 
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

123456789012345678901234567

นางจินตนา เทียมเมือง 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

123456789012345678901234567

นายวิชัย ผดุงนึก
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว

123456789012345678901234567

นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

123456789012345678901234567

นางสาวนันทวัน จันชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวัชรพงศ์ เมตตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 

นางสาวณิรินทร์รดา บุญหล้า
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ

นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


นางธัญสินี จตุพจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


นางสาวทิพย์พาภรณ์ คำสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวสิริพร จงรักษ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน


นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวศรีสุดา อินทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


ว่าที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ กุลมล
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวลักษมน มานุช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวชุตินันท์ บุญยืน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวนิตย์รดี วังคีรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
 


นางสาวนิภาพร แก้วบาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นายเรวัตน์ ขุนแก้วติยะสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 

 

 

 

นายชัยณรงค์ โชติวัฒน์พัฒพงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 


 

 

(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง


   
 

 

   

 


   

 


   

 

 

   

     

     

     

     

     

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 84 (ตุลาคม-พฤษจิกายน 2565)

                2388

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2023 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์