Developed by JoomVision.com

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา/ร้องเรียน/เสนอแนะ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา/ร้องเรียน/เสนอแนะ ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม Traffy Fondue องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์...

เตือนภัยแก๊ง Call Center ส่งเอกสารปลอมแอบอ้าง โดยอ้างว่าเป็นหนังสือจากสำนักงาน กสทช.

  สำนักงาน กสทช. เตือนภัย! แก๊ง Call Center ส่งเอกสารปลอมแอบอ้าง โปรดอย่าหลงเชื่อกลลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ให้แอดไลน์และส่งเอกสาร...

File Icon 3/66 โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ (40)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ (65)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการหนาวนี้ที่เพชรบูรณ์ (49)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ (60)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านคลองสีฟัน พช.ถ.1-0013 บ้านโนนทอง-บ้านจางวาง (83)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon 2/66 โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ (113)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการปรับปรุงหอสมุดนานาชาติเขาค้อ (120)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 2/66 โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (109)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 1/66 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 (95)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 1/66 โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ (120)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (534)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (37)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผอ.กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา (279)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครู (229)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (384)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส (นักเรียน ระดับ อนุบาล - ม.ปลาย/เทียบเท่า) ฯ (975)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา (ปริญญาตรี/เทียบเท่า) ตามโครงการทุนการศึกษายากจนและด้อยโอกาส ฯ (922)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนซึ้งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือฯการศึกษาของ อบจ.พช. (1450)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรื่อง รายชื่อนักศึกษาซึ้งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาของ อบจ.พช. (1161)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อบจ (780)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (147)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (125)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ระเบียบสภาฯ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 (166)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (148)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 (153)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภา เมื่อวันที่ 7 มีค 65 (183)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สองประจำปี พ.ศ.2565 09062565 (370)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ปิดสมัยประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยเเรก ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศ 16 มีค 65 (365)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon รายงานการประชุมสภาฯ ประกาศ 8 มีค 65 (407)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ประกาศ 7 มีค 65 (369)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ "เพชรบูรณ์ เที่ยวได้ทุกวัน ประทับใจทุกครั้ง ปังทุกฤดู"

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤศจิกายน 2022 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์