Developed by JoomVision.com

รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา

  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน อบจ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ร่วมเป็นพลังสำคัญในการเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด...

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2567

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2567 โดยสามารถศึกษาการเตรียมพร้อมมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือก สว. 2567 ได้ที่...

ประชาสัมพันธ์ระบบจองห้องประชุมอบจ.เพชรบูรณ์ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่

ประชาสัมพันธ์ระบบจองห้องประชุมอบจ.เพชรบูรณ์ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ หรือสแกน QR Code 

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมิน ITA ประจำปี 2567

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์...

File Icon 79/2567 โครงการเสริมมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น สาย พช.ถ.1-0010 บ.ลำป่าสักมูล-บ.กงกะยางฯ (84)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 17/2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอนฯ (83)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการซื้อชุดกระเป๋าเครื่องมือและอุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้นฯ (174)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างฝาย คสล.ม.3,ม.7 ต.ยางงาม เชื่อม ต.นาเฉลียง อ.หน่องไผ่ฯ (66)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่ลิเธียม 12 โวลต์) (99)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสาย พช.ถ.1-0016 สี่แยกสะเดาะพง-บ.เล่ากี่ใหม่ ต.สะเดาะพงฯ (77)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งฯ (136)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (128)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon 67/2567 โครงการจ้างจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ (87)
(สัญญาซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แบตเตอรี่ลิเธียม 12 โวลต์) (139)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกาศหลักเกณฑ์ พร้อมใบสมัครให้ทุนการศึกษาฯ ปี 2567 (8)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศฯ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1223)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1664)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1864)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (2390)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (37)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผอ.กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา (279)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครู (229)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (384)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส (นักเรียน ระดับ อนุบาล - ม.ปลาย/เทียบเท่า) ฯ (975)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2567 (157)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2567ลงวันที (145)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศภาฯ เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567ลงวันที (145)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 ประกาศว (306)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ ลงวันที่ 3 พ.ค.67 (458)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่องรายงานการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 1 พ.ค. 67 (463)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผลการเลือกเลขานุการสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ลงวันที่ 29 เม.ย. 67 (448)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 29 เม.ย.67 (489)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 18 เม.ย.67 (595)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาฯ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 (685)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 92 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2567)

    Screenshot_2024-06-10_113306

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กรกฏาคม 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์