• ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ระนอง

  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.ระนอง

 • อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

  อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

 • อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์

  อบต.อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์

 • โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อ.ศรีเทพ)

  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (อ.ศรีเทพ)

ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว62 จำนวน 14 เรื่อง (5)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว50 จำนวน 9 เรื่อง (6)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว38 จำนวน 8 เรื่อง (10)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว27 จำนวน 7 เรื่อง (11)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)

File Icon ประกาศรับสมัครจาก อบจ.อื่น ที่ พช 51008.1/ว25 จำนวน 12 เรื่อง (14)
(ประกาศเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ อบจ. อื่นๆ)