พิธีมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด ประจำปีงบประมาณ 2562

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพุธที่ 25 กันยายน 2019 เวลา 15:44 น.

DSC_8470

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอยู่ในลำดับที่ 14 ของประเทศ และมีจำนวนผู้ป่วยอยู่ประมาณ 1800 กว่าราย นั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อเป็นการแก้ไขการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ให้สงบลง จึงได้มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และมูลนิธิชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการลดปัจจัยเสี่ยงในการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนในจังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าววัตถุประสงค์การสนับสนุนมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และตัวแทน อสม.แต่ละอำเภอเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งนายชัยวัฒน์ ทองไหม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายบุญธรรม บานเย็นงาม ประธานมูลนิธิชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ชนิดเม็ด เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม