ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2558

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:39 น.

DSC01432

DSC01433 DSC01436

         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารศาลกลางจังหวัดเพชรบูรณ์  นายคณีธิป บุญยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2558 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 มีนายอภิวุฒิ พรพฤฒิพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบ ติดตามงานนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์

 

ข่าว/ภาพ : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง