เอกสารเผยแพร่
Up

หนังสือ วารสาร อื่นๆ

คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์
คู่มือการสร้างต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
13 font มาตรฐานราชการไทย
fonts.zip (2.29 MB)
รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2551-2552
reportpao_52.pdf (14.24 MB)
จำนวนที่จะแสดง 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj