ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Go to bottom
ตอบกลับ
เริ่มหัวข้อใหม่
หน้า: 1
หัวข้อ : สอบ
#969
45

สอบ 1 ปี, 6 เดือน ที่ผ่านมา  
ครั้งหน้าเอาใหม่....ยังเหลืออีกที่ยังไม่ผ่าน
Enter code here   
Please note: although no board code and smiley buttons are shown, they are still usable.
 
Reply Quote
#979
admin
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 72
graph
User Offline Click here to see the profile of this user
Re:สอบ 1 ปี, 5 เดือน ที่ผ่านมา Karma: 0
จากข้อร้องเรียนดังกล่าว สรุปประเด็นสำคัญได้ 2 ประเด็น และกองการเจ้าหน้าที่ขอชี้แจงเรื่องที่ประชาชนสงสัยและข้องใจเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้าง ดังนี้
ประเด็นที่1 เรื่องการเลื่อนเวลาสอบและให้ออกจากห้องสอบ
การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาฯ จำนวน 11 คณะ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ 267/2560 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรั่วไหลในการจัดทำข้อสอบฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการออกข้อสอบฯ ส่งข้อสอบในวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. ณ ห้องอำนวยการสอบโรงเรียนเพชรพิทยาคม เพื่อให้คณะกรรมการ คัดเลือกข้อสอบดำเนินการคัดเลือกข้อสอบฯ ของแต่ละตำแหน่ง เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วจึงได้ส่งให้คณะกรรมการพิมพ์ข้อสอบ และผลิตข้อสอบ แต่เนื่องจากข้อสอบมีหลายตำแหน่งและต้องทำหลายชุด ทำให้กระบวนการผลิตเกิดปัญหาเครื่องถ่ายสำเนาติดขัดเอกสารไม่ชัดเจน เกิดความล่าช้าไม่ทันตามระยะเวลาที่ได้กำหนดสอบไว้ คณะกรรมการฯ จึงได้ประกาศขยายเวลาดำเนินการสอบฯ ให้ตามระยะเวลาที่เสียไป ส่วนกรณีที่ให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบนั้น คณะกรรมการฯ เกรงว่าการที่ผู้เข้าสอบนั่งอยู่ในห้องสอบนานเกินไป อาจมีผลทำให้ผู้เข้าสอบเกิดความเครียดจึงให้ออกจากห้องสอบเพื่อเกิดอาการผ่อนคลาย

ประเด็นที่ 2 เรื่องช่องรหัสข้อสอบ
การที่ได้กำหนดให้มีช่องรหัสข้อสอบในกระดาษคำตอบนั้น เพื่อป้องกันการทุจริตในการตรวจข้อสอบ ไม่ให้ทราบว่ากระดาษคำตอบที่ตรวจนั้นเป็นของใคร ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการดำเนินการไว้ ดังนี้
(1) คณะกรรมการกำหนดรหัสข้อสอบ
“มีหน้าที่กำหนดรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบส่วนที่ 1 (หัวกระดาษคำตอบ) และส่วนที่ 2 (กระดาษคำตอบ) เป็นรหัสเดียวกัน แล้วตัดหัวกระดาษคำตอบส่วนที่ 1 ที่มีชื่อ เลขประจำตัวของผู้เข้าสอบ ส่งมอบให้คณะกรรมการรวมคะแนน ส่วนกระดาษคำตอบส่วนที่ 2 ซึ่งได้กำหนดรหัสไว้แล้ว ให้ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจข้อสอบ”
(2) คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
“มีหน้าที่ตรวจข้อสอบและให้คะแนน ทั้งภาค ก และภาค ข ทุกตำแหน่ง เสร็จแล้วส่งกระดาษ คำตอบให้คณะกรรมการรวมคะแนน”
(3) คณะกรรมการรวมคะแนน
“มีหน้าที่รวมคะแนน เมื่อได้รับกระดาษคำตอบ (ส่วนที่ 2) จากคณะกรรมการตรวจคะแนนแล้ว
ให้นำมาต่อเข้าด้วยกันกับหัวกระดาษคำตอบ (ส่วนที่ 1) โดยให้เลขที่รหัสตรงกัน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายเลขานุการ) เพื่อรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศผลการสรรหาฯ ต่อไป”

หากท่านใดมีความสงสัยประการใดในกระบวนการสอบพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โปรดมาติดต่อสอบถามหรือขอดูเอกสารได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
Enter code here   
Please note: although no board code and smiley buttons are shown, they are still usable.
 
Reply Quote
Go to top
ตอบกลับ
เริ่มหัวข้อใหม่
หน้า: 1

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage