ข่าวจากอบจ.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เว็บมาสเตอร์ 9
2 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เว็บมาสเตอร์ 6
3 ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เว็บมาสเตอร์ 21
4 โครงการส่งเสริมและผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 20
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เว็บมาสเตอร์ 32
6 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 39
7 อบจ.เพชรบูรณ์ ขายบัตรและเปิดตลับของรางวัลสำหรับการออกร้านมัจฉากาชาด งานมะขามหวานฯ เว็บมาสเตอร์ 75
8 งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 65
9 เปิดเส้นทางจักรยานเพชบุระเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 67
10 สนับสนุนงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2561(มอบสิ่งของรางวัลร้านมัจฉากาชาดฯ) เว็บมาสเตอร์ 68
11 แถลงข่าวการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 90
12 สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนมกราคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 81
13 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 87
14 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2560 เว็บมาสเตอร์ 78
15 สภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2560 เว็บมาสเตอร์ 102
16 วันคนพิการสากลประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เว็บมาสเตอร์ 83
17 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เว็บมาสเตอร์ 79
18 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ตามแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้ชื่องาน“ปลูก – ปั่น ต้านโกง” เว็บมาสเตอร์ 74
19 งาน “โครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์” เว็บมาสเตอร์ 74
20 พิธีเปิดงาน mulberry Fest เทศกาลเก็บมัลเบอร์รี่ มาที่เดียว เที่ยวได้ครบ เว็บมาสเตอร์ 59

หน้า 1 จาก 46

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj