ข่าวจากอบจ.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แถลงข่าวการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562 เว็บมาสเตอร์ 5
2 กิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7 เว็บมาสเตอร์ 4
3 กิจกรรมเดินรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” เว็บมาสเตอร์ 5
4 โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เฟส 2 (นโยบายไทยยั่งยืน) เว็บมาสเตอร์ 6
5 โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 เว็บมาสเตอร์ 4
6 พิธีตัดหวายงานผูกพันธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต เว็บมาสเตอร์ 28
7 กิจกรรมวาระยามเช้า (Morning Brief) จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6 เว็บมาสเตอร์ 28
8 พิธีบวงสรวงพ่อขุนผาเมืองและวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ในเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ประจำปี 2562 เว็บมาสเตอร์ 30
9 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม (12/2561) เว็บมาสเตอร์ 32
10 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เว็บมาสเตอร์ 38
11 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์อาสา ประจำปีงบประมาณ 2562 เว็บมาสเตอร์ 40
12 โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เว็บมาสเตอร์ 62
13 โครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)จังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 44
14 พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เว็บมาสเตอร์ 24
15 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 เว็บมาสเตอร์ 26
16 งานวันคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 22
17 โครงการเดินรณรงค์และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 23
18 โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยภายใต้กรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต อ.เมือง เว็บมาสเตอร์ 16
19 โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยภายใต้กรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต อ.เขาค้อ เว็บมาสเตอร์ 23
20 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 เว็บมาสเตอร์ 20

หน้า 1 จาก 56

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยง website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2