ข่าวจากอบจ.

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 5
2 โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เว็บมาสเตอร์ 1
3 โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เว็บมาสเตอร์ 3
4 การประชุมสมัยประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เว็บมาสเตอร์ 6
5 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 4
6 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 18
7 พิธีดำนาข้าว ก้าวตามรอยพ่อ (โครงการปักดำวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ) เว็บมาสเตอร์ 18
8 งาน “แหล่งท่องเที่ยวน่าชม อาหารน่าชิม @ ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 " เว็บมาสเตอร์ 21
9 วันรพี ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 19
10 ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ เรื่อง “บทบาทของท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ Aging Soceity” เว็บมาสเตอร์ 18
11 โครงการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เว็บมาสเตอร์ 19
12 โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เว็บมาสเตอร์ 22
13 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวกาโดคุณภาพ เว็บมาสเตอร์ 20
14 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เว็บมาสเตอร์ 30
15 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เว็บมาสเตอร์ 25
16 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม (7/2561) เว็บมาสเตอร์ 33
17 โครงการจิตอาสา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เว็บมาสเตอร์ 37
18 การแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เว็บมาสเตอร์ 34
19 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามแนวทางประชารัฐ รุ่นที่ 3 เว็บมาสเตอร์ 37
20 โครงการจิตอาสาพระราชทานฯ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เว็บมาสเตอร์ 33

หน้า 1 จาก 50

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage