โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2557

PDFพิมพ์อีเมล

DSC03528

         ในวันนี้ (25 สิงหาคม 2557) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรองรับการประเมินผลระดับชาติและการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2557 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความพร้อมในการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้จัดทำระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) จำนวน 12 จุด ได้แก่

           1. โรงเรียนเพชรพิทยาคม
           2. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
           3.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
           4. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์
           5. โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
           6. โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
           7. โรงเรียนหนองไผ่
           8. โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
           9. โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
          10. 
โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
          11. 
โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์
          12. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

           และ Video Streaming จำนวน 1 จุด ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ หอประชุมประกายเพชร จุดแม่ข่าย เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการคิด และวิเคราะห์จากบทเรียน ให้นำไปใช้ในการสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ

          สำหรับการจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2557 จำนวน 6 วันด้วยกัน มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างพร้อมเพรียง

 

ข่าว : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage