มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์และยุติธรรมพบประชาชน

PDFพิมพ์อีเมล

34

     วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิด ฯมีนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ นายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชิด ปาคำมา ยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วม

     นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปี 2565 รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้เป็น "ปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน" ซึ่งการดำเนินการของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนนั้นต้องทำ 3 เรื่อง ควบคู่กัน คือ การให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน การกำกับดูแลเจ้าหนี้ให้สินเชื่ออย่างเป็นธรรม และการปรับโครงสร้างหนี้และการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สิน ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ พี่น้องประชาชนมีเงินสำหรับใช้จ่ายมากขึ้น จากภาระหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยลดลง ลดปัญหาการสร้างหนี้เกินตัวลง เพิ่มโอกาสทางสังคมและลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัญหาความขัดแย้งและเกิดความสมานฉันท์ในสังคม เป็นการเยียวยาและฟื้นฟูรายได้ภาคครัวเรือน ทำให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง

     ด้านนายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี กล่าวว่า รัฐบาล ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน และตั้งเป้าหมายในปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือน กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีนโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรม ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้นำเป้าหมายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย

     1. การแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ.

     2. การแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล

     3. การแก้ปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ

     4. การปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม เพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินในมิติการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน มากำหนดเป็นแนวทางดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม

     ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี กล่าวต่อว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี /จึงได้อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค/และครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน จังหวัดเพชรบูรณ์ และยุติธรรมพบประชาชนในครั้งนี้มีกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน การแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจและบริการต่างๆ ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมทั้งการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนระหว่างเจ้าหนี้ ลูกหนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และหน่วยงานเครือข่ายสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 20 หน่วยงาน

4

5

7

9

10

15

22

26

31


มุม download

  • คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ "เพชรบูรณ์ เที่ยวได้ทุกวัน ประทับใจทุกครั้ง ปังทุกฤดู"

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517
 


ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กรกฏาคม 2022 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์